Microsoft

Microsoft grundades 1975 av Bill Gates och Paul Allen.

1981 blev Microsoft kontaktade av IBM för att leverera programspråk till deras nya dator IBM Personal Computer. De behövde även ett nytt operativsystem Bill Gates föreslog då att de skulle köpa operativsystemet CP/M från Digital Research men förhandlingarna med Digital Research bröt samman och IBM återkom till Microsoft och sa att om inte Microsoft fick fram ett annat operativsystem skulle det inte bli någon affär. Microsoft hade inget eget operativsystem och det fanns inte tid att skapa något om de skulle hålla IBM deadline. Bill Gates beslöt då att köpa QDos från Seattle Computer Products för 50 000 dollar. Han anpassade sedan QDos till IBM PC och döpte om det till MS-DOS. Han sålde sedan operativsystemet till IBM som gick med på att leverera MS-DOS på varje PC de sålde och betala en avgift för varje licens samtidigt som Microsoft behöll rättigheterna att utveckla systemet och sälja det till andra tillverkare. IBM hade byggt sin dator med en öppen standard vilket innebar att vem som helst kunde bygga en egen kopia men för att den skulle vara kompatibel krävdes att datorn körde MS-DOS.  IBM:s PC och de kopior som andra tillverkare producerade blev helt dominerade på datormarknaden. Microsoft tjänade licenspengar på varenda PC som såldes.

1983 lanserade Apple den första datorn med ett grafiskt gränssnitt men det grafiska gränssnittets genombrott kommer året efter då Macintosh lanserades.
1985 lanserade Microsoft den första versionen av Windows en produkt som gick nästan spårlöst förbi, Windows gick långsamt och krävde mer av hårdvaran än DOS och det finns inga program för Windows. Windows slog inte igenom på allvar förrän 1990 med Windows 3.0. 1993 kom Windows 3.11 som gjorde det möjligt att ansluta till Internet.
När Internet kom var den dominerande webbläsaren Netscape Navigator men när Microsoft lade in Internet Explorer i Windows 95 konkurrerades Netscape ut. Efter ett antal rättsprocesser tvingades Microsoft att ta bort Internet Explorer som förvald webbläsare.

Framgångarna för Microsoft gjorde Bill Gates till värden rikaste, 1999 passerade han förmögenhet 100 miljarder dollar. Bill Gates har nu slutat som VD för Microsoft och ägnar sig åt välgörenhet på heltid.

Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *