Datorhistoria

De första datorerna  byggde på hålkort och reläer. Den första elektroniska datorn ENIAC kom 1946 och byggde på elektronrör.

1948 uppfanns transistorn av William B. Shockley, John Bardin och Walter H. Brattain. De belönades med nobelpriset i fysik 1956.

1959 uppfann Jack Kilby (vid Texas Instruments) och Robert Noyce (vid Fairchild) oberoende av varandra integrerande kretsar, vilket innebar att man nu kunde ha många transitorer på ett chip.

Uppfinningen av transistorn och integrerande kretsar var grunden till utvecklingen av mikroprocessorn.

1971 släppte Intel den första mikroprocessorn. Utvecklingen av mikroprocessorn ledde fram till att persondatorerna började utvecklas i slutet på 1970-talet.

Den första persondatorn var Altair som kom 1974. Persondatorerna fick sitt  stora genombrott 1981 med IBM PC som innehöll Microsofts operativsystem MS-DOS. 1984 lanserade Apple Macintosh en dator med ett grafiskt operativsystem. 1990 fick Windows sitt stora genombrott och kom att sitta i nästan alla datorer.

Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *